Bijeenkomst financieel misbruik

Aanpak en voorkoming financieel misbruik
PEP Den Haag en Voorwelzijn hebben in samenwerking met GGD Haaglanden een training diversiteit sensitieve preventie ouderenmishandeling tussen maart en mei 2019 gegeven. De deelnemers aan deze training hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan informatie over het herkennen en signaleren van financieel misbruik. Daarom wordt deze bijeenkomst als een vervolg op de training aangeboden.

Onderwerpen
De training heeft als doel bewustwording over ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg te vergroten, kennis te delen en te netwerken.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Wat is financieel misbruik van ouderen?
• Wat zijn signalen?
• Waar kunt u terecht met vragen?
• Aanpak en preventie
• ThuisPluis kwartet
We sluiten af met een drankje en gelegenheid tot netwerken.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor professionals, vrijwillige voorlichters en bestuurders van (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten voor ouderen in Den Haag

Aanmelden of vragen
Heeft u interesse? Meld u dan aan via a.kajouane@pepdenhaag.nl of Jamila Lakjaa j.Lakjaa@voorwelzijn.nl. Bellen kan ook op 0655970098

Kent u meer geïnteresseerden? U kunt de uitnodiging verder verspreiden in uw netwerk. Heel graag tot 9 juli!


Terug