Kick-off: Naar een Haags verantwoordingsmodel

De stad Den Haag

Deze bijeenkomst is vol. Wil je eventueel een verslag ontvangen? Stuur een mail aan [email protected].

Deze bijeenkomst is het vertrekpunt naar een Haags verantwoordingsmodel en we willen maatschappelijke organisaties hier graag vanaf het begin bij betrekken.

Tijdens deze bijeenkomst starten we samen een zoektocht naar nieuwe manieren van verantwoorden én onszelf verbeteren. Wat is de toegevoegde waarde van maatschappelijke en sociale Haagse organisaties? Hoe speelt het inzichtelijk maken van de prestaties van een organisatie een rol bij subsidieverantwoording? Wat vraagt de gemeente van maatschappelijke organisaties op dit gebied? Wat is realistisch en hoe komt men samen tot het beste en meest inzichtelijke resultaat? Verschillende experts denken met ons mee en geven toepasbare adviezen.

Een toekomstbestendige organisatie is een organisatie die zichzelf goed weet te evalueren en hiernaar weet te handelen. Wij als PEP willen graag van jou weten hoe wij je in de toekomst daarin het beste zouden kunnen helpen.

Maatschappelijke organisaties zijn de sociale motor van onze stad. Deze organisaties dragen bij aan een inclusieve stad. De wereld om ons heen blijft veranderen en de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan worden groter. Meer dan ooit is het nodig om een goed beeld te hebben van de maatschappelijke meerwaarde die we met zijn allen creëren.

Aanmelden door een mail te sturen aan [email protected].

Programma

18.30 uur: Inloop

19.00 uur: Start eerste deel

19.00 uur: dagvoorzitter Derk Hazekamp en welkomstwoord door Fenna Noordermeer.

19.10 uur: Spreker 1 Beleid: Gemeente Den Haag
De gemeente (OCW) gaat vanaf 2021 werken met een nieuw subsidiekader voor het vrijwilligersbeleid. En wil hierover graag in gesprek met vrijwilligersorganisaties. Wat betekent dit voor hen? En wat hebben we van elkaar nodig om goed voorbereid te zijn?

19.30 uur: Spreker 2: Tim ’S Jongers
Tim ’S Jongers is strategisch adviseur bij PEP en neemt ons mee in de terminologie omtrent effectmeting. Met enkele bestaande cases duidt hij op de gevaren en kansen van verantwoorden volgens effect en impact. Ten slotte geeft hij enkele concrete tips mee voor het inzichtelijk maken van de maatschappelijke meerwaarde van je organisatie en hoe je effectmeting kan inzetten voor het optimaliseren van de eigen processen.

19.55 uur: Korte pauze

20.05 uur: Start tweede deel

20.05 uur: Spreker 3 Innovatie: Kirsten van Reisen (Sinzer)
Kirsten van Reisen is social impact consultant bij adviesbureau Sinzer. Daar helpt ze organisaties hun maatschappelijke impact in kaart te brengen en continu te verbeteren. Na een korte introductie over impact, het meten en managen ervan, en het Theory of Change model, zal ze enkele praktijkvoorbeelden aan u voorleggen om concrete handvatten te bieden voor het starten met impact management. “Als je als beleidsmaker of maatschappelijke organisatie wilt weten wat het effect ergens van is, dan moet je er ook tijd in steken: wat vind je dat de impact zou moeten zijn, en hoe rigoureus vind je dat er gemeten zou moeten worden?”

20.30 uur: Spreker 4 Praktijk: Sylvia Martens (Stichting Mara, Rotterdam)
Sylvia Martens is sinds 2010 werkzaam voor Stichting Mara waar ze aanvragen en verantwoordingen van projecten schrijft voor vermogensfondsen. Verder adviseert ze de directie op het gebied van monitoring en evaluatie. Ze zal het schema presenteren dat Mara gebruikt bij de planning en verantwoording van projecten. In dit schema, logframe genaamd, wordt een onderscheid gemaakt tussen de input, output, effect en impact van een project. Het logframe wordt voor ieder project afzonderlijk ingevuld. Sylvia zal aan de hand van een aantal voorbeelden ingaan op wat Mara meet en hoe, en wat niet wordt gemeten en waarom niet.

21.00 uur: Sprekers beantwoorden vragen.

21.25 uur: Afronding

21.30 uur: Netwerkborrel

22.00 uur: Einde


N.a.v. vragen hebben we de tekst op deze pagina aangepast en verduidelijkt.

Terug