Kennismaking gebarentaal

Wil je kennis maken met gebarentaal? Gewoon uit nieuwsgierigheid of omdat je bijvoorbeeld iemand kent die slechthorend of doof is. Volg dan één van de vier workshops bij de Voorall Academie.

In Nederland zijn circa 1.3 miljoen mensen die niet alles kunnen horen. Dat is ongeveer 1 op de 12 mensen. Circa 475.000 mensen ondervinden in het dagelijks leven hinder van hun gehoorverlies en ongeveer 10.000 tot 13.000 mensen zijn doof of zwaar slechthorend. Om met deze laatste groep te kunnen communiceren, kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van gebarentaal. 
Gebarentaal is geen universele taal. Soms verschillen gebaren zelfs per regio. De gebarentaal die we in Nederland gebruiken, noemen van Nederlandse Gebarentaal (NGT). Deze gebarentaal heeft een eigen grammatica en woordenschat.

Data en tijden

Maandag 11 februari 9.30 - 12.30 uur
Maandag 18 februari 9.30 - 12.30 uur
Maandag 11 maart 9.30 - 12.30 uur
Maandag 11 maart 13.30 - 16.30 uur

Terug