Netwerkcafé aansluiting formeel & informeel

Speciale ontmoetingen!
Ben je mantelzorger en wil je contact met beroepskrachten? Of ben je beroepskracht en wil je weten hoe mantelzorgers en zorgvrijwilligers aankijken tegen de zorg van jou en je collega's? Kom naar de netwerkcafés Formele en Informele Zorg die we in september, oktober en november organiseren in vier verschillende stadsdelen van Den Haag. Inmiddels zijn er al 3 geweest, de laatste zal plaats vinden in Laak.

Hoe kunnen formele- en informele zorg beter met elkaar samenwerken?

Onderwerp van gesprek tijdens deze cafés is het goed laten aansluiten van de formele op de informele zorg. En dat doen we met mensen die deze zorg bieden. Dat zijn voor de formele zorg bijvoorbeeld zorgprofessionals of zorgvrijwilligerscoördinatoren. En voor de informele zorg zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Behoor jij hiertoe? Meld je aan voor een van deze cafés!

Hoe kunnen professionals, mantelzorger en zorgvrijwilliger beter samenwerken zodat er optimale zorg kan worden geboden aan de zorgvrager? Wat is daar voor nodig? En hoe zorgen we ervoor dat het aanbod van de informele zorg goed op het netvlies blijft van bijvoorbeeld Wmo consulenten, ouderenadviseurs en maatschappelijk werkers? Op deze vragen willen we tijdens de cafés antwoorden vinden.

We doen dit aan de hand van thema’s die spelen in de wijk. Naast een spreker die in zal gaan op het thema zijn er initiatieven uit de wijk die onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast gaat u onder het genot van een hapje en een drankje met de andere deelnemers aan de slag met vraagstukken in de wijk en het formuleren van acties.

Laatste netwerkcafé van 2019

Op donderdag 21 november zijn we bij Vadercentrum Adam (Jonckbloetplein 24, 2523 AR, Den Haag) in Laak met het thema ‘voeding en langer thuis wonen’ en zal dr.ir. Dorien Voskuil (hoofddocent opleiding Voeding en Diëtetiek en onderzoeker Mantelzorg) ons bijpraten over de resultaten van een project om de dialoog over eten te bevorderen tussen ouderen, zorgprofessionals en mantelzorgers. Dit project was een samenwerking tussen het lectoraat Mantelzorg en de opleiding Voeding en Diëtetiek van De Haagse Hogeschool met o.a. diëtistenpraktijk VodiService, ontwerpbureau Co-creatives en stichting PEP Den Haag.

Interesse? Meld je aan!

Aanmelding kan door een mail te sturen naar adviseur Wai-Kin Chung, wk.chung@pepdenhaag.nl o.v.v. ‘Netwerkcafé formeel en informeel Laak’ met jouw emailadres en telefoonnummer.

Terug