Sociale veiligheid binnen jouw organisatie

Een organisatie is veilig als de fysieke, sociale en psychische veiligheid van jouw medewerkers, vrijwilligers en klanten niet bewust of onbewust door handelingen van anderen wordt aangetast.

Daarom is het belangrijk dat je als bestuurslid, beroepskracht of vrijwilliger (preventieve) maatregelen neemt tegen bijvoorbeeld pestgedrag, discriminatie en ander ongepast gedrag. Verkeerd gedrag stoort het gevoel van veiligheid in jouw organisatie. Daarom is het belangrijk dat je organisatie aandacht heeft voor sociale veiligheid. Maar wat is sociale veiligheid? En hoe maak je hiervoor goed beleid? Wil je weten hoe je er aandacht aan kunt besteden binnen jouw organisatie? Volg dan de online training Sociale veiligheid op dinsdag 19 mei van 16.00 tot 17.30 uur.

Doel

Deelnemers krijgen tips en tools voor sociale veiligheid in de eigen organisatie.
Na de training hebben de deelnemers zicht gekregen op de verschillende gebieden van sociale veiligheid. Ze kunnen een inschatting maken van sociale veiligheid in de organisatie en stappen ondernemen om de sociale veiligheid te vergroten.

Doelgroep

Vrijwilligers, Organisaties

Voorwaarden deelname

  • Motivatie
  • Computer of smartphone met internet voor het kunnen volgen van een webinar.

 

Naam trainer

Abderrahim Kajouane & Edwin van Rijswijk (Trots en Weerbaar).

promoplaatje
Terug