Gender en seksuele diversiteit binnen uw organisatie

Via de vrijwilligersacademie van Den Haag Doet

Doe je mee aan deze workshop die op interactieve wijze informatie verschaft over LHBTQIA+ zaken en diversiteitsbeleid?

Deze training is bedoeld voor vrijwillige sleutelpersonen, jongerenwerkers, vrijwilligers in de sport en andere beroepskrachten in het sociale domein. Zij kunnen hun competenties vergroten om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en adequaat/normerend te interveniëren daar waar sprake kan zijn onheuse bejegening van LHBTI’ers.

Het grootste gedeelte van Nederland is van mening dat gelijke rechten en positie binnen de maatschappij voor LHBTQIA+ mensen belangrijk zijn. Vooral vrijwilligers, welzijnswerkers, coördinerende personen en sleutelfiguren vinden dit een belangrijk onderwerp. Het ontbreekt echter vaak aan inhoudelijke kennis over seksuele en genderdiversiteit. Het zijn omvangrijke en soms ingewikkelde thema’s. Het gaat namelijk over het leven, politiek, seksualiteit en liefde. Daarom is kennis over de onderwerpen voordat er gehandeld wordt noodzakelijk.

Programma

- LHBT+ diversiteit
- bespreken van een coming out
- zichtbaarheid en bespreekbaarheid
- veiligheid
- aanpakken en doorverwijzen

Doel

In deze workshop gaan we aan de slag met jouw organisatie en kom je terug met praktische tools om jouw organisatie veiliger te maken voor LHBTQIA+'ers.

Doelgroep

Vrijwilligers, Mantelzorgers, Organisaties

Voorwaarden deelname

Een open mind!

Naam trainer

Een externe trainer i.s.m. Abderrahim Kajouane

Bedrijfsgebouw met regenboog van ballonnen
Terug