Aandacht voor mantelzorger, daar gaat het om

Wat kan een ‘aandachtsfunctionaris mantelzorg’ met PEP? Onlangs had één van de adviseurs informele zorg van PEP een gesprek met de aandachtsfunctionaris mantelzorg van Voorwelzijn Segbroek. Hij heeft de e-learning mantelzorg gevolgd. Daarmee liep hij vooruit op de scholing die alle aandachtsfunctionarissen mantelzorg van Xtra dit najaar van PEP krijgen. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden zien we wat een aandachtsfunctionaris doet en hoe de kennis van PEP daarbij kan worden ingezet. Zijn naam bij dit artikel vindt hij niet nodig. ‘Aandacht voor de mantelzorger daar gaat het om’.

Respijtzorg, langzaamaan dan breekt het lijntje niet
‘Ik vind het belangrijk dat wij in ons werk oog en oor hebben voor mantelzorgers. Zij herkennen zich namelijk vaak niet als zodanig. Het vraagt dus specifieke aandacht hen te herkennen en door te vragen: Wat heeft u nodig om de steun en zorg vol te houden die u uw hulpbehoevende naaste biedt? Bij alle vragen die we krijgen kijken we ook altijd naar wederkerigheid. Dus vragen we ook: Wat kunt u bieden?

Zo sprak ik onlangs een echtpaar dat al jaren voor hun gehandicapte zoon zorgt. Zij durfden geen hulp te vragen en geen zorg uit handen te geven. In mijn werk is vraagverheldering erg belangrijk, juist bij mantelzorgers is dit heel belangrijk omdat bij hen vaak ‘vraagverlegenheid’ (moeite met hulp vragen) speelt. Toen bleek dat ze wel wat hulp konden gebruiken voor het doen van de wekelijkse boodschappen. Uit andere gesprekken kende ik een mevrouw in dezelfde straat die had aangeboden dat ze best hulp in de buurt wilde geven. Ik heb beide aan elkaar gekoppeld en ze zijn beiden erg blij met het contact en de hulp.

De beste stap op weg naar het delen van hulp en zorg is vaak een kleine; praktische taken uit handen geven. Wie weet bevalt het dan zo goed dat ze langzamerhand meer zorg uit handen durven geven, waardoor ze de zorg voor hun zoon met plezier en liefde kunnen blijven volhouden. Hier krijg ik energie van! Ook hier heb ik veel gehad aan de adviezen, de e-learning en het onderzoeksrapport respijtzorg van PEP.' 

Ook de samenwerking met de aandachtsfunctionaris van Voorwelzijn was wederkerig: hij heeft PEP geholpen door zijn kennis en ervaringen te delen in het respijtzorgonderzoek

Kennis doorspelen
Heb je nog meer voorbeelden waarbij je de kennis van PEP kon benutten?

‘Jazeker, een verpleeghuis in de buurt organiseerde een avond voor familieleden / mantelzorgers. Zij vroegen mij om mantelzorgers te informeren over mogelijkheden en het gesprek te leiden.

Ik heb daarbij onder andere gebruik gemaakt van de kennis die ik van PEP-adviseurs gekregen heb en uit de e-learning mantelzorg van PEP gehaald heb. Zo heb ik de mensen een vragenlijstje om overbelasting te meten laten invullen (de Caregiver Strain Index). Op basis daarvan kregen zij een goed beeld in hoeverre ze zich belast voelen door de zorg aan een naaste. Vervolgens ontstond er een levendig gesprek en veel herkenning onderling. Deze CSI had ik via de e-learning gedownload.

Eigenlijk wilde ik ook het filmpje Wmo gestript laten zien die ook in de e-learning te zien is. Maar helaas was er geen internet verbinding op de locatie. Dat filmpje maakt inzichtelijk dat als je als mantelzorger niet tijdig aan de bel trekt, je uiteindelijk zelf ook ziek kunt worden.’

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!