Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

Logo Haags Keurmerk voor vrijwilligersorganisaties

Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is bedoeld voor de kleinere vrijwilligersorganisaties die zonder of met een gering aantal betaalde krachten hun werk doen. Daarmee onderscheidt het Haags Keurmerk zich van het landelijk keurmerk Goed Geregeld van het NOV.

Hoe werkt het Haags Keurmerk?

In nauw contact met één van onze adviseurs werkt u aan een gedegen plan voor uw vrijwilligers. Daarbij is het niet alleen van belang dat dit goed op papier staat, we helpen u juist ook dit plan in de praktijk te brengen. Samen met uw vrijwilligers. Zo creëert u draagvlak voor uw ideeën en geeft u vrijwilligers de kans om ook mee te helpen van hun inzet een succes te maken. De stappen:

Stap 1

Een verkennend gesprek
De adviseur die u tijdens het traject begeleidt maakt een afspraak met u om de stand van zaken door te nemen. Waarschijnlijk begint u niet bij 0, maar zijn er al allerlei afspraken tussen u en uw vrijwilligers gemaakt. Met de adviseur bepaalt u op welke punten u nog verder wil investeren.

Stap 2

HKV-cursus
Samen met een vrijwilliger of collega uit jouw organisatie neem je deel aan de cursus en geef je stap voor stap vorm aan het tot stand komen van een goed vrijwilligersbeleid.

De opzet van deze cursus noemen we blended learning:  we maken gebruik van verschillende onderwijsvormen: werksessies, e-learning en huiswerkopdrachten.

Door middel van huiswerkopdrachten bereid je je voor op de werksessies; de e-learnings en het PEP e-boek worden hierbij als leidraad gebruikt.

Tijdens de werksessies ga je praktisch aan de slag en laat je je inspireren door de adviseurs van PEP en je groepsgenoten.

Stap 3

De test
Aan het eind van het traject vindt een eindgesprek plaats met vrijwilligers van de organisatie om te beoordelen of het plan ook klopt met de dagelijkse gang van zaken. 

Stap 4

Het certificaat
Verloopt alles volgens plan? Dan voldoet u aan de eisen van het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties en krijgt u tijdens de terugkomdag het certificaat uitgereikt.

Geen kosten voor Haagse organisaties

Voor Haagse organisaties is het behalen van het keurmerk kosteloos. De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar vrijwilligersorganisaties. De kosten van het traject voor het Haags Keurmerk Vrijwilligers, worden volledig vergoed door de gemeente Den Haag. Voorwaarde is wel dat uw organisatie zich richt op Den Haag. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij u wel helpen, maar tegen betaling. Neem hiervoor contact met ons op.

Startdata

Dit jaar zijn drie HKV-cursussen gepland. Groep 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. Groep 3 start op vrijdag 20 september 9:00. Voor meer informatie zie ook de agenda van PEP

Aanmelden?

Bent u geïnteresseerd, meld u aan via de website van PEP Den Haag of door een mail ter sturen naar Pauline van der Valk, p.vandervalk@pepdenhaag.nl.

Check meteen of u in aanmerking komt voor het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties door het doen van de Quickscan. Binnen 5 vragen weet u welk keurmerk voor u geschikt is.

Terug

praktijkverhalen

Verslag kick-off: Naar een Haags verantwoordingsmodel

Mantelzorg Werkt!

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

Workshop IMAGINE

Maak jongeren bewust van mannelijkheid en vrouwelijkheid, relaties en seksualiteit, grenzen en (seksuele) grensoverschrijding, en het voorkomen van geweld.