Ontmoetingsdiner Samen verder in Den Haag

Ontmoetingsdiner Samen verder in Den Haag
28 september 2017

  

Om vijf uur stromen de eerste gasten binnen bij Resto Van Harte in De Mussen. Ze worden welkom geheten door dagvoorzitter Fatoş Ipek-Demir. Ze interviewt ook een van de nieuwkomers die heeft meegewerkt aan de campagne: Ahmad. Hij legt uit wat vrijwilligerswerk hem brengt (o.a. taalvaardigheid!). Maar hij geeft ook aan dat hij zijn droombaan nog moet vinden. Zijn vrijwilligerswerk in een kringloopwinkel is een goede eerste stap, maar nu is hij toe aan werk met een medisch tintje. Ahmad werkte in Syrië namelijk als anesthesist. Zijn hele verhaal en dat van de andere twee gezichten uit de wervingscampagne kunt u hier lezen: https://www.denhaagdoet.nl/samen-verder-in-den-haag/verhalen. Hicham Azoubai van Gemeente Den Haag geniet zichtbaar van de grote opkomst. Hij staat aan de wieg van het project en mag er trots op zijn dat zijn ideeën verwezenlijkt worden. Hij vertelt waarom vrijwilligerswerk belangrijk is voor nieuwe Nederlanders en dat met dit project de focus is verlegd van vrijwilligerswerk vóór statushouders naar vrijwilligerswerk dóór statushouders. Yaman Hendawi – fotograaf van de campagnebeelden en eveneens nieuwkomer in Den Haag – schiet intussen mooie plaatjes. Fatoş maakt van de gelegenheid gebruik om reclame te maken voor Yaman, maar dan blijkt niet nodig. Yaman heeft inmiddels een betaalde baan. Hij is een kersverse collega van Hicham bij de gemeente Den Haag! 

Als er een smaakvolle tomatensoep op tafel komt bewijzen de aanwezigen dat soep eten en netwerken prima samengaan. Het onderwerp leeft zichtbaar en hoorbaar! Janine Koppers, projectleider, laat ons intussen zien dat de gelijkwaardigheid van statushouder en buddy een grote rol speelt binnen Samen verder in Den Haag. Niet voor niets laat het logo twee gelijke delen van een poppetje zien die als één verder gaan. Het sleutelwoord ‘samen’ kan niet genoeg benadrukt worden. Ze legt uit dat vrijwilligerswerk mensen helpt om mee te doen en zich te wortelen in de stad. Ook gaan mensen elkaar beter begrijpen als ze met elkaar in contact komen. Tijdens je vrijwilligerswerk merk je dat vanzelfsprekendheden soms heel cultuur- of persoonsgebonden zijn. Dat geeft gespreksstof en dat is weer nuttig om elkaars taal mee te oefenen. Janine blikt ook even terug op de vorderingen die al gemaakt zijn in het project: er is een speciaal vrijwilligerspunt geopend bij VluchtelingenWerk aan het Rijswijkseplein, de eerste Volunteer Buddy’s zijn getraind en er is een PEP Talk geweest om organisaties warm te laten draaien voor het onderwerp. Niet voor niets is er vanavond een volle zaal. Natuurlijk stelt ze ook de deelnemende organisaties voor: VluchtelingenWerk, Taal aan Zee, Den Haag Cares, Resto VanHarte en PEP Den Haag zetten samen de schouders onder Samen verder in Den Haag. Werkt u met statushouders in Den Haag? Nieuwe partijen zijn nog van harte welkom zich aan te sluiten! Via www.samenverderindenhaag.nl kunnen zij hun belangstelling laten blijken.

Na de eerste gang kan geproefd worden van drie workshops.


Workshop voor statushouders: Samen verder door vrijwilligerswerk

Door Marijke van Weelden (PEP Den Haag) en Maud Oderkerk (Den Haag Cares)

Aan de deelnemers werd uitgelegd wat het begrip ‘vrijwillig’ inhoudt. Niet voor elke cultuur is dit namelijk een vanzelfsprekendheid. Wat doet een vrijwilliger, waarom krijg je niet betaald, wat levert het op?

Marijke vertelt ook waarom vrijwilligerswerk een echte aanrader is voor nieuwkomers in een stad. De meeste workshopdeelnemers hebben hun eerste schreden al gezet in het vrijwilligerswerk, dus kunnen het beamen: vrijwilligerswerk is goed voor je taalontwikkeling, het maakt je netwerk groter en je ontwikkelt er vaardigheden mee die goed zijn voor je cv. Maud geeft aan dat vrijwilligerswerk geen vaste verplichting hoeft te zijn. Je kunt ook een groepsklus doen, dan steek je een dag flink je handen uit de mouwen voor een goed doel. Samen iets doen is laagdrempelig en je leert elkaar op een informele manier kennen. Bevalt het, dan schrijf je je daarna in voor de volgende groepsklus. Laat je het bij een keer dan is het ook even goede vrienden.

Als laatste wordt de deelnemers nog medegedeeld hoe ze dan vrijwilligerswerk kunnen vinden, namelijk via het vrijwilligerspunt op het Rijswijkseplein, bij PEP op de Riviervismarkt en op www.DenHaagDoet.nl.

 

Workshop voor organisaties: Statushouders en verwachtingsmanagement

Door Tim ’S Jongers (PEP Den Haag)

Voordat het over verwachtingsmanagement kan gaan legt Tim eerst uit wat volgens de letter van de wet een vluchteling is en wat een statushouder is. Dat is belangrijk, want organisaties moeten weten of ze een nieuwkomer een vrijwilligersplek mogen geven. Daarna gaat hij over op verwachtingsmanagement. Daarbij gaat het niet om de verwachtingen over de statushouder, maar vooral over de verwachtingen die er leven bij de mensen die al in de organisatie actief zijn, de huidige vrijwilliger(s). Als het om het ‘inpassen’ van de nieuwkomer in de organisatie gaat is Tim’s credo: Niet kijken naar wat er moet, maar naar wat er mogelijk is. Aan het eind van de workshop worden er nuttige tips uitgewisseld, zoals: behandel de vluchteling niet als een probleem. Het is allereerst een persoon, wellicht een persoon mét een probleem, maar vooral een persoon. Ga ook niet op de stoel van een therapeut zitten. Jij bent er om samen te vrijwilligen, niet om trauma’s of politieke kwesties op te lossen.

 

Workshop voor vrijwilligers: Proeven van de workshop Volunteer Buddy

Door Petra Wolters (VluchtelingenWerk) en Annemarie Koenhen-de Ruyter (Taal aan Zee)

Volunteer Buddy’s zijn vrijwilligers die al vrijwilligerswerk doen bij een instelling of organisatie en gekoppeld willen worden aan een vluchteling om hem/haar vervolgens binnen die organisatie te ontvangen en wegwijs te maken. Om hen niet meteen in het diepe te gooien, kunnen ze een workshop Volunteer Buddy doen. Van buddy’s wordt verwacht dat ze de drempels wegnemen in hun organisatie en zorgen voor een goede introductie. Dat schud je natuurlijk niet zomaar uit je mouw. De workshop Volunteer Buddy leert je hoe je een statushouder inwerkt, hoe je elkaar enthousiast houdt en hoe je een traject netjes afhecht als iedereen voldoende van elkaar heeft geleerd.

Twee onderdelen uit de workshop kwamen in de proeverij kort aan bod. Ten eerste vertelde Olaf Damas van Vluchtelingenwerk meer over de doelgroep. Aan wie wordt je gekoppeld als Volunteer Buddy en uit welke landen komen de vluchtelingen die in Den Haag zijn gehuisvest?

Vervolgens werd er met Annemarie Koenhen van Taal aan Zee gebrainstormd over wat je als gesprekspartner vooral wel en niet moet doen als je je buddy wilt helpen met het oefenen en leren begrijpen van het Nederlands. Ten slotte gingen de deelnemers van de proeverij zelf aan de slag door een aantal zinnen te herformuleren in eenvoudig en begrijpelijk(er) Nederlands. Dat ging velen gelukkig al heel goed af!

Een aantal deelnemers heeft zich al opgegeven voor een intakegesprek en voor workshops die dit najaar worden georganiseerd. Heb je je niet ingeschreven maar wil je wel graag Volunteer Buddy worden en de workshop volgen? Inschrijven en opgeven kan hier. https://denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl/cursussen/598d68e0b7e5d7d04c8b4603/hoe-word-je-volunteer-buddy-van-een-statushouder#responsive-tab-group2

 
Na de workshops tovert het team van Resto VanHarte een heerlijke nasi met kip op tafel en wordt er volop nagepraat over de workshops. De sfeer is lekker los en een vrolijke muzikant zorgt met zijn zang en gitaarspel voor de finishing touch. Tijdens de koffie en een frisse huisgemaakte bavaroise is er gelegenheid voor statushouders, buddy’s en organisaties om zich in te schrijven voor het project. Voor zover dat nog niet het geval was. We hadden immers te maken met de kwartiermakers van Den Haag.  

 

Hartelijk dank voor ieders komst en inzet nu én straks!

Meer weten? www.samenverderindenhaag.nl

Terug

praktijkverhalen

Inspiratiebijeenkomst Samenspel in de GGZ

Mantelzorg Werkt!

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

agenda

Bijeenkomst Kennis van Zaken Werk&Mantelzorg

Hoe zorgen we ervoor dat we (werkende) mantelzorgers nog beter ondersteunen en faciliteren als gemeente én als werkgever?