Taskforce mantelzorg

In Den Haag gaat het project Taskforce Mantelzorg ook in 2016 door. Aan dit stedelijke project, dat geleid wordt door Karin Klein van WZH, nemen de volgende organisaties deel: HWW Zorg, Florence, Respect Zorggroep, Plicare, Xtra (MOOI, VóórWelzijn en Zebra), Welzijn Scheveningen, PEP Den Haag en WZH.

Binnen het project worden twee activiteiten uitgevoerd:

  1. Het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers door geschoolde professionals van de deelnemende organisaties, en (indien gewenst) passende (respijtzorg) voorzieningen inzetten.

Tot en met juni 2016 zijn er 663 mantelzorgers via de Taskforce begeleid en ondersteund.

  1. Het ontwikkelen van een Toolkit mantelzorg en verzorgen van train-de-trainer bijeenkomsten voor trainers van deelnemende organisaties.

Tot en met juni 2016 is de Toolkit ontwikkeld en overgedragen via train-de-trainer bijeenkomsten. Binnen de deelnemende organisaties zijn er nu interne trainers die de kennis en vaardigheden aan de professionals van de eigen organisatie overdragen.

PEP advies en (maatwerk) trainingen:

Voor de organisaties en professionals die niet aangesloten zijn bij de Taskforce Mantelzorg verzorgt PEP advies en maatwerk trainingen.

Afhankelijk van de behoefte en de doelgroep kunnen bijvoorbeeld aan bod komen:

  • (h)erkennen van mantelzorgers
  • Signaleren van (over)belasting van mantelzorgers
  • Contextueel (systeemgericht) werken
  • Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers
  • Aandacht voor specifieke doelgroepen (zoals jonge, allochtone, werkende mantelzorgers)
  • Grenzen van de informele zorg.

In 2016 worden onder meer professionals van zorgorganisaties ( zoals Oldael, HVP etc), de Servicepunt XL medewerkers en de MVO (maatwerk voorziening ondersteuning) consulenten van de gemeente door PEP getraind.

Naast trainingen informele zorg kan PEP ook organisaties adviseren met betrekking tot het opzetten of uitvoering geven aan mantelzorg- en/of vrijwilligersbeleid.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden m.b.t. advies of training? Neem dan contact op met:

Eugenie de van de Schueren

Terug

praktijkverhalen

Rapport Inclusieve Mantelzorgondersteuning

Jaarverslag 2017

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Kan PEP helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers?

PEP helpt u daarbij met: voorlichting- en adviestrajecten, het beschikbaar stellen van tools, en methodieken, het uitvoeren van onderzoeksprojecten, het verzorgen van trainingen en workshops op maat, op open inschrijving, met e-learnings en train-de-trainer technieken.

agenda

Kleurrijke Mantelzorg

Hoe kunnen we mantelzorgers van kleur beter bereiken, ondersteunen en verbinden? Kom uw ervaring en kennis delen en verrijken!