Third Culture Kids

Op zaterdag 26 mei organiseerde PEP in samenwerking met stichting Mara de werkconferentie Positief Opvoeden en Third Culture Kids. De conferentie was het resultaat van de bijeenkomsten Maatschappelijke Kerk, een gezamenlijk project van st. Mara en PEP met als doel om kerkelijke leiders en hun leden te ondersteunen bij maatschappelijke activiteiten. Uit een van die bijeenkomsten bleek de groeiende behoefte  aan aandacht voor kinderen die zich nergens thuis voelen in Nederland. Niet op school, niet op straat en niet in de kerk. Ook thuis voelen sommigen zich niet altijd begrepen.

Tijdens de werkconferentie stonden de uitdagingen die opvoeden tussen meerdere culturen met zich meebrengen voor ouders en kinderen centraal. Er was veel ruimte voor kennis- en ervaringuitwisseling door diverse lezingen, workshops, een onderzoekspresentatie en ontmoetingen. De bijeenkomst die werd bijgewoond door ouders, kerkelijke leiders en hulpverleningsinstanties, mag met ruim 80 deelnemers een succes genoemd worden.

Stichting Vobis deed de aftrap door op humoristische wijze een inkijk te geven in het leven van migranten jongeren die opgroeien tussen diverse culturele opvoedingsstijlen. Door de sketch kreeg het publiek ook een aantal herkenbare aspecten uit de opvoeding voorgespiegeld.

Identiteit, seksualiteit en opvoeding
Pastor Rachel Theodore Smith van de Universiteit van Nottingham en leider van de Shepherd’s Place vertelde over de problemen die Third Culture Kids (TCK) hebben met hun identiteit. Dit zijn kinderen die een belangrijk deel van hun ontwikkelingsjaren hebben doorgebracht buiten de cultuur waar hun ouders in zijn opgevoed. Met als gevolg dat zij vaker moeite hebben met zelfacceptatie, van een laag zelfbeeld met soms depressie als gevolg. Pastor Rachel ging in op hoe ouders, kerkelijke leiders en hulpverlening hier positief aan kunnen bijdragen. Wat hebben acceptatie door het gastland, de gradatie waarin je ouders zelfredzaam zijn en de opvoedingsgeschiedenis van ouders met de identiteitsvorming van hun kinderen te maken? In hoeverre is je uiterlijk en de mate waarin je anders bent van invloed op je integratie? Op deze en nog vele andere vragen gaf zij antwoord.

Aansluiting kerk en hulpverlening
De tweede spreker Dr. Brenda Bartelink van de Universiteit van Groningen, vertelde over het onderzoek Sexuality, religion and secularism, dat zij gedaan heeft onder kerkelijke leiders van de Afrikaanse diaspora in Nederland. De studie is gericht op de wijze waarop gezondheid en seksueel welzijn benaderd worden binnen Afrikaanse kerken in Nederland. Ook onderzoekt zij hoe de kerken en de Nederlandse hulpverlening zich tot elkaar verhouden. De hulpverlening sluit namelijk niet altijd aan op de behoefte van kerkelijke leiders en migranten van de Afrikaanse diaspora, aldus Bartelink. “Religie speelt namelijk een belangrijke rol in de keuzes die deze groep mensen maakt ten aanzien van seksualiteit en seksuele gezondheid”. Waar verschillen deze visies van elkaar? Waar botsen ze in de praktijk? Hoe kunnen ze beter op elkaar inspelen? Dit zijn een aantal van de vragen waar het onderzoek op ingaat. De conferentie heeft de primeur van de lancering van de website https://www.culturalencounters.nl waar de onderzoeksresultaten staan beschreven.

Workshop 1: Seksueel welzijn en voorlichting binnen christelijke context Brenda Bartelink: uit de workshops bleek dat er behoefte was aan concrete voorbeelden over hoe het gesprek daadwerkelijk aan te gaan met kinderen. Dus hoe praat je over seksualiteit? Hoe begin je zo’n gesprek? Welke vragen stel je nou? Welke kennis heb je nodig? Kortom, er is behoefte aan oefensessies met bijvoorbeeld rollenspellen. Verder werd opgemerkt dat er meer mét de jongeren dan óver de jongeren moest worden gepraat. Immers, wat weten we nou van wat zij willen?

De volgende keer zouden zij hier meer bij betrokken moeten zijn.  

Door Arjet Borger van Care for Sexuality Foundation, pastor Rachel Theodore Smith, Brenda Bartelink en pastor Elroy George.

Workshop 2: Positief Ouderschap en communicatie
Nathalie Ferrier: "Ouders gaan er vaak vanuit dat de fout bij de jongeren ligt. Maar er hoeft niets mis te zijn met de jongeren. Kijk eerder naar de opvoedstijl van de ouders. Doe als ouder nou eens beter je best om de Nederlandse stijl te begrijpen en te leren. En niet zeggen: ja, maar zo doe ik het altijd. Probeer je ook eens aan te passen aan de kinderen en aan het systeem waarin ze leven. Kijk eens om je heen! Verder leeft het beeld dat kinderen te vaak uit huis worden geplaatst bij problemen. Hierdoor durven ouders geen hulp te vragen op moment dat het nodig is."

Door Zeenath Ghoerahoe van CJG, Nathalie Ferrier, Binhan Nur en Charlotte Opoku- Aboagye van Akwaaba Zorg en pastor Seth Bempong.

Workshop 3: Opvoeden tussen twee culturen; regels en grenzen stellen
Aicha el Ouardani: "Het is belangrijk om balans te vinden in wat je meeneemt uit de twee culturen in de opvoeding. Alleen vasthouden aan wat je mee hebt gekregen helpt niet altijd bij het groot brengen van kinderen in Nederland. Daarnaast is het goed je te realiseren dat je als ouder(s) een voorbeeldfunctie hebt. Opvoeden begint toch echt thuis! Opvoeding bestaat niet alleen uit straffen maar juist uit liefde en respect; sleutelwoorden voor het groot brengen van kinderen. Verder werd opgemerkt dat het goed is om te leren en te durven vragen als ouder(s). Maar deel ook je goede ervaring; dingen gaan niet alleen maar fout. Hier heeft een ander ook wat aan. Vertel het ook aan je kind als ie dingen goed doet. In Zweden bestaan hier opvoedcursussen voor." Een kritische noot van een deelnemer was; besteed ook aandacht aan de (seksuele) ontwikkelingsfasen van een kind.

Door Aicha el Ouardani van GGD en pastor Ethline Capello- Stamper.

Maatwerk ondersteuning aan migrantenkerken: de HUB
Vanuit de naar schatting ruim 120 internationale kerken in Den Haag, worden veel sociaal-maatschappelijke activiteiten georganiseerd voor (kwetsbare) stadsgenoten. Zij missen echter specifieke kennis om hun maatschappelijke activiteiten uit te voeren. Sinds kort hebben Mara en Stek een plek ingericht waar vraag en aanbod samenkomen en waar kerken elkaar onderling kunnen versterken: de HUB. Met het inrichten van deze HUB willen Mara en Stek de internationale kerken ondersteunen bij hun sociaal-maatschappelijke inzet voor de eigen achterban. De HUB wil de kerken meer verbinden met de reguliere hulpverlening. Ook willen ze de informele inzet van vrijwilligers van Haagse internationale kerken in kaart brengen, versterken en zichtbaar maken. Verder is het van belang dat ook de vraag en aanbod van voorlichtingen, activiteiten en trainingen worden gecoördineerd en de aanwezige expertise en inzet in de internationale kerken aangewend.

Kim Knibbe, projectleider onderzoek ‘Sexuality, religion and secularism’
Knibbe van de Universiteit van Groningen sluit de middag af met een algemene beschouwing. “Het is jammer dat er zoveel miscommunicatie is tussen groepen. Aan alle kanten zie je mensen met goede bedoelingen en van goede wil. Voor ouders geldt: voordat je over seksualiteit gaat praten met kinderen, moet er veiligheid zijn. Aan organisaties wil ik meegeven: oordeel niet te snel over ouders en ga niet gelijk stigmatiseren en zeggen dat ze het fout doen. Beide zijn van goede wil maar er moet nog veel verbeteren in Nederland”.  

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel of deze avond? Neem contact op met Nathaly Mercera [email protected]

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!