Certificeer uw vrijwilligersorganisatie

Vrijwilligers zijn het kapitaal van een vrijwilligersorganisatie. Belangrijk dus om goed te regelen dat u als organisatie voldoende vrijwilligers vindt en hen ook voor uw organisatie weet te behouden. Met één van de Keurmerken voor Vrijwilligersorganisaties laat u zien dat uw vrijwilligersbeleid goed op orde is. Dat geeft vrijwilligers vertrouwen, maar zorgt er ook voor dat vrijwilligers weten wat ze van u kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt.

Wist u dat gemeentes steeds vaker een keurmerk als voorwaarde stellen bij het toekennen van subsidies?

Momenteel zijn er twee Keurmerken:

  • Goed Geregeld  
  • Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is bedoeld voor de kleinere vrijwilligersorganisaties die zonder of met een gering aantal betaalde krachten hun werk doen. Daarmee onderscheidt het Haags Keurmerk zich van het landelijk keurmerk Goed Geregeld van het NOV. Dit keurmerk is geschikt voor organisaties waar met meer professionals gewerkt wordt om de organisatiedoelen te bereiken.

Check meteen voor welk keurmerk u in aanmerking komt door het doen van de Quickscan. Binnen 5 vragen weet u welk keurmerk voor u geschikt is.

Geeft de Quickscan het advies om aan de slag te gaan met Goed Geregeld? Klik hier voor de zelfevaluatie voor het keurmerk Goed Geregeld en neem contact op met m.vanweelden@pepdenhaag.nl.

Doe de Quickscan

1.
Werken er in uw organisatie meer dan 5 FTE betaalde krachten?
Nee
Ja
2.
Heeft uw organisatie meer dan 100 vrijwilligers?
Nee
Ja
3.
Is uw organisatie een vereniging of stichting?
Nee
Ja
4.
Zet uw organisatie zich in voor het algemene/publieke belang van de stad Den Haag?
Nee
Ja
5.
Werkt uw organisatie al langer dan een jaar met vrijwilligers?
Nee
Ja
Terug