HEN Zoom meeting Huiselijk Geweld (corona-editie)

23 april 2020

Conclusies en aanbevelingen
23 april, 15.00- 16.30 uur, Zoom bijeenkomstAlgemene conclusies en aanbevelingen

 • Geweld moet niet pas in beeld komen als het escaleert. Ook in tijden van versoepeling van de Corona maatregelen moet er aandacht zijn voor huiselijk geweld.
 • Licht als slachtoffer van huiselijk geweld ook je omgeving in. Die letten dan extra op mogelijke signalen.
 • Wees als zelforganisatie actief in het onderhouden van contact. Wees online aanwezig en peil of er spanningen zijn.
 • Stimuleer het melden van geweld! Een melding is niks anders dan een roep om hulp en kan zorgen voor de-escalatie.
 • Omstanders moeten meer informatie krijgen en uitgenodigd worden hun zorgen te delen en melding te maken. Dus familieleden, buren en kennissen. Daarnaast moet informatie over geweld ook heel breed gedeeld worden in de samenleving om anderen bewust te maken van wat ze kunnen doen.
 • Laat slachtoffers van geweld aan het woord, deel succesverhalen. Je blijft namelijk niet altijd een slachtoffer; je kunt eruit komen.
 • Laat zien dat kleineren, verwaarlozing, gedwongen financiele afhankelijkheid en schelden ook geweld is; voor slachtoffers is dit immers routine maar het is niet normaal. Investeer in het herkennen van deze signalen.
 • Er moet nagedacht worden over hoe vrouwen, meisjes en jongens effectief en vroegtijdig weerbaar te maken en om uit de situatie van geweld te komen. Versterk vrouwen en meisjes met het idee dat ze het waard zijn om op een veilige manier te leven.
 • Taboe op huiselijk geweld moet doorbroken worden: het moedigt anderen aan om er mee naar buiten te komen.

Aanbevelingen voor vrouwenorganisaties en vrouwenhulpverlening

 • Het gat tussen hulpverlening en de vrouwen is soms nog te groot. Er is behoefte aan een fijnmazige vertakking en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties.
 • Er is behoefte aan meer grip op huiselijk geweld; meer verbinding tussen formeel en informeel om het gat van informatie en vertrouwen tussen hulpverlening en de slachtoffers te dichten. Kortom, meer samenwerking tussen professionals, vrijwilligersorganisaties, en ervaringsdeskundigen. Wellicht een platform creëren om kennis te verzamelen en te delen tussen deze stakeholders.
 • Scholen kunnen het probleem van geweld niet alleen bestrijden. Sleutelfiguren uit de vrouwen- en migrantenorganisaties en uit de hulpverlening hebben een centrale rol.
 • Rol van opvoeding: geef jongens en meisjes een gelijke rol.
 • Mannenemancipatie: maak mannen bewust van hun rol bij huiselijk geweld.
 • Inzetten op zero tolerance voor wat betreft geweld
 • Er moet een Haagse campagne komen: alle bovenstaande kan op de een of andere manier erin verweven worden.

Meer weten over HEN of dit onderwerp?
Ben je na het lezen van de conclusies en aanbevelingen nieuwsgierig geworden naar het onderwerp of wil je meer weten hoe jij je bijdrage kunt leveren aan dit onderwerp? Neem dan contact op met PEP adviseur Nathaly Mercera via [email protected] en telefoonnummer: 070 - 302 44 57

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!