Kartiniprijs 2019

16 november 2018

De Kartiniprijs 2019 (emancipatieprijs): Draag jezelf of een ander voor!

Prijs voor Haags initiatief, t.b.v. gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen.

Vanaf vandaag kunnen personen, bedrijven, projecten of organisaties weer genomineerd worden voor de Kartiniprijs. De gemeente Den Haag staat voor een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen. Deze prijs, een geldbedrag van 2500 euro, heeft als doel good practices die hier een bijdrage aan leveren, onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.

De Kartiniprijs van de stad Den Haag is een algemene emancipatieprijs die ieder jaar wordt toegekend aan een inspirerend, succesvol en/of vernieuwend initiatief. Voorwaarde is dat het de emancipatie van vrouwen in Den Haag bevordert. De sluitingsdatum voor het insturen van voordrachten voor de Kartiniprijs 2019 is 20 januari 2019, wethouder Emancipatie Bert van Alphen reikt de prijs rond internationale vrouwendag, 8 maart 2019, uit.

Bert van Alphen: “Voor iedereen gelden dezelfde rechten en plichten, ongeacht religie, afkomst, leeftijd, ziekte of handicap, geaardheid, gender of sociale status. Maar de praktijk is weerbarstiger. Daarom blijft het nodig hier de aandacht op te vestigen en juist positieve projecten onder de aandacht te brengen.”

Voorbeelden van eerder genomineerde initiatieven zijn een bedrijf dat bewust streeft naar meer vrouwen in de top, een vrouw die ingaat tegen stereotypen en een garage begint, een convenant tegen huiselijk geweld en een groepje vaders met een migrantenachtergrond dat de strijd aangaat met eerwraak. Het mag gaan om een recente activiteit, maar ook over iets dat al langer loopt. Met de Haagse Kartiniprijs wil Den Haag álle Haagse burgers – man, vrouw, oud, jong en met alle mogelijke achtergronden – inspireren en stimuleren.

De gemeentelijke vrouwen-emancipatieprijs werd in 2007 ingesteld. De prijs is vernoemd naar de Javaanse Raden Adjeng Kartini (1879-1904), die zich van jongs af aan verzette tegen de traditionele normen en waarden ten opzichte van meisjes die zij als onderdrukkend ervaart. Mevrouw Kartini werd ook ver buiten Indonesië bekend en wordt ook nu nog steeds gezien als een belangrijke inspiratiebron. Bert van Alphen: “Het is daarom belangrijk om specifiek ook initiatieven te ondersteunen die zich richten op emancipatie van migratie vrouwen. De prijs is natuurlijk niet voor niets naar haar vernoemd.”

Kijk voor de voorwaarden en de jurysamenstelling op www.kartini.nl 

Terug

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

agenda

Haags Keurmerk, start nieuw traject

Online traject > Zet de puntjes op de i bij jouw vrijwilligersbeleid en behaal het certificaat!