Subsidieregeling toegankelijkheid

21 augustus 2018

Meedoen is voor mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend. Hoewel Den Haag al voorziet in een aantal voorzieningen, is verbetering van toegankelijkheid in al haar facetten nog steeds hard nodig. Organisaties die hun toegankelijkheid (fysiek, digitaal en sociaal) voor mensen met een beperking willen verbeteren, kunnen daarom een beroep doen op de gemeentelijke subsidieregeling Toegankelijkheid Den Haag.

Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is er jaarlijks € 334.000 beschikbaar gesteld om verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid te realiseren. Met deze subsidieregeling wil de gemeente organisaties zonder winstoogmerk stimuleren aanpassingen aan te brengen en/of voorzieningen te realiseren die de toegankelijkheid van mensen met een beperking vergroten.

Aanvragen komen in aanmerking voor een bijdrage als deze een publiek doel dienen en de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking vergroten. Denk hierbij aan aanpassingen in scholen, bibliotheken, sporthallen, de openbare ruimte of de sociale en digitale omgeving van inwoners. Uit het fonds wordt maximaal 50 procent van de totale projectkosten vergoed met een maximum van €25.000.

Er kan voor de volgende gebieden een beroep worden gedaan op de subsidieregeling:

- Fysieke toegankelijkheid: de toegankelijkheid van in de gemeente Den Haag gelegen openbare gebouwen en voorzieningen voor mensen met een beperking;
- Sociale toegankelijkheid: Projecten en of voorzieningen die sociale barrières voor mensen met een beperking wegnemen met als doel dat hun sociale acceptatie en deelname aan de samenleving vergroot wordt;
- Digitale toegankelijkheid: de toegankelijkheid in de digitale omgeving volgens de normen van het waarmerk ‘drempelvrij.nl’.

Meer informatie is te vinden op www.denhaag.nl 

Vragen? [email protected]

Wilt u hulp bij het aanvragen van de subsidie of het schrijven van een projectplan? Neem contact op met onze helpdesk: www.pephelpdesk.nl

Terug

klantvragen

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Hoe kan ik me certificeren voor Goed Geregeld?

Via deze link komt u op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).  Hier staat uitgebreid wat u moet doen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

agenda

PEP Talk: Nieuwe vrijwillige energie

Hoe kunnen we leren van initiatieven die zijn ontstaan in coronatijd en deze verduurzamen?