Ons Verhaal

PEP Den Haag ondersteunt Haagse organisaties door middel van organisatieondersteuning, training, netwerkversterking en kwaliteitswaarborging. PEP heeft expertise op het gebied van vrijwilligerswerk, emancipatie, informele (mantel)zorg en diversiteit.

Waarom PEP?

Iedereen heeft recht op een gelijkwaardige deelname aan de samenleving, ongeacht diens situatie of achtergrond. PEP Den Haag helpt maatschappelijke organisaties om drempels weg te nemen die actief burgerschap in de weg staan. Samen met deze organisaties geven wij vorm en inhoud aan een samenleving waarbij ieder op diens manier actief meedoet met het maatschappelijk leven. Bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk, mantelzorg, elkaar te accepteren en te helpen.

We gaan voor kennis, kracht en kansen

PEP Den Haag deelt kennis met Haagse organisaties die een bijdrage leveren aan participatie, zorg en welzijn. Door ze verder te helpen professionaliseren of hun netwerk te vergroten helpt PEP ze om in hun kracht te staan. Bijvoorbeeld met tips voor goed vrijwilligers- of mantelzorgbeleid en buurtbetrokkenheid. Zo kunnen zij burgers voldoende kansen bieden om optimaal te participeren binnen de samenleving.

Terug