Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft een adviserende en toezichthoudende rol. Zo houdt de RvT toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij PEP. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. 

De RvT bestaat uit 6 leden en een stagiair. De leden van de RvT hebben allen een andere achtergrond; er is geen specifieke portefeuilleverdeling gemaakt. Zo heeft ieder een eigen inbreng in de vergaderingen.

De RvT komt minimaal 4 keer per jaar bijeen.

 

De Raad van Toezicht
Van links naar rechts: Renée Lucas, Krieshna Soekhlal, Shurendy Gerardus, Janneke Dijkgraaf, Christine van Zuylen, Willem Peter de Ridder en Mark van der Waart.
Terug