Producten

Behalve maatwerk levert PEP ook producten die u direct zelf kunt toepassen, zoals trainingen en advies. Organisaties in Den Haag die zich bezighouden met participatie en emancipatie kunnen (bijna altijd) kosteloos gebruikmaken van deze producten. Voor organisaties buiten Den Haag zijn daar kosten aan verbonden.

Bekijk hier een greep uit onze belangrijkste producten.

Heeft u vragen, wilt u eens met ons in gesprek of bent u op zoek naar een product dat niet op onderstaande lijst staat? Neem dan contact op.

Organisatieondersteuning

Kennisbank
In de  kennisbank staan al onze kennisdossiers, methodieken en brochures. Blader het door of zoek op het onderwerp van uw interesse.

Organisatieondersteuning op maat

Een PEP adviseur bedenkt samen met u waarmee uw organisatie het beste geholpen is, en stippelt een op maat gemaakt adviestraject uit. Hierin kunnen bijvoorbeeld thema’s als besturen of strategie worden opgenomen, maar ook projectmatige ondersteuning bij het organiseren van bijeenkomsten.

Organisatieondersteuning algemeen:

 • PEP Helpdesk: maatschappelijke initiatieven en organisaties in Den Haag zijn welkom bij de PEP Helpdesk met vragen rond het organiseren of van de grond krijgen van hun idee of project. Sluit ook aan bij de Helpdesk groep op Facebook, waar niet alleen PEP, maar ook andere organisaties vragen beantwoorden.

Organisatieondersteuning met betrekking tot vrijwillige inzet:

Organisatieondersteuning met betrekking op informele (mantel)zorg:

 • Den Haag Mantelzorg denhaagmantelzorg.nl, dé plek in Den Haag waar mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en advies. Via deze website kan men ook terecht voor de waardering voor mantelzorgers.
 • PEP beheert ook respijtzorgdenhaag.nl, daar kunnen mantelzorgers terecht voor het vinden van respijtzorg.

Training

Zowel online als offline is een ruim aanbod van trainingen beschikbaar. Ook levert PEP (in company) trainingen op maat.

Trainingen met betrekking tot vrijwillige inzet

 • Op de vrijwilligersacademie (denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl) staan tal van trainingen voor vrijwilligers, regelmatig komen er nieuwe trainingen van PEP en andere organisaties bij.
  Een greep uit de trainingen van de vrijwilligersacademie:
 • PEP-College: opleiding voor vrijwillige trainers op MBO niveau van 5 maanden. Sluit af met een certificaat van Menskracht 7/Mondriaan.

E-learning:

Meer over de e-learnings www.pepdenhaag.nl/e-learning 

 • Vrijwilligers in mijn organisatie 
  •  Module 1: Op zoek naar nieuwe vrijwilligers
  •  Module 2: Een goed start
  •  Module 3: Tevreden (met) vrijwilligers
  •  Module 4: Coachend begeleiden
 • Ontdek je talenten (ook in het Engels beschikbaar: Discover your talents)
 • Trainen, een vak apart
  • Module 1: Presenteren kun je leren
  • Module 2: Leren nader bekeken
  • Module 3: Ontwerpen van een lesprogramma
  • Module 4: Activerende werkvormen
  • Module 5: Interactie met je groep

Trainingen met betrekking tot informele (mantel)zorg

Het programma informele zorg van PEP richt zich onder andere op het trainen van zorgprofessionals en –vrijwilligers. Zo trainen we bijvoorbeeld professionals van SWT en CJG zodat zij mantelzorgers kunnen ondersteunen bij het zoeken en vinden van respijtzorg. Een aantal van deze trainingen zijn beschikbaar via de Vrijwilligersacademie. Voorbeelden van trainingen zijn:

 • Training Zorgvrijwilligers
 • Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • Systeemgericht werken
 • Workshop (H)erkennen van mantelzorgers
 • Train-de-trainer; opzetten gespreksgroepen voor mantelzorgers
 • Bereiken en ondersteunen mantelzorgers
 • Samenspel met vrijwilligers en zorgprofessionals
 • Herken de jonge mantelzorger
 • Trainingen respijtzorg

E-learning:

Trainingen met betrekking tot emancipatie en diversiteit

 • Aan de slag met diversiteit
  Deze workshop is voor professionals en vrijwilligers die de kracht van diversiteit willen benutten en vanuit hun eigen functie en betrokkenheid mee willen werken naar een cultuur-sensitieve organisatie.
 • Interculturele communicatie
  Deze interactieve training is voor professionals en vrijwilligers binnen het sociale domein die in de praktijk met mensen van verschillende culturen werken.
 • Workshop Bissmiss Spel Tijdens het Bissmiss Spel gaan vrouwen met elkaar in gesprek over ondernemerschap.
 • Wens, Wilskracht en Waarmaken
  Deze module is bestemd voor professionals en vrijwilligers die werken met vrouwen en hen willen stimuleren tot actieve deelname aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Netwerkversterking

PEP verbindt organisaties, de gemeente, bedrijven en burgers met elkaar. Hou de PEP agenda in de gaten of ontvang de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van komende events. Ook via de Facebookgroep PEP Helpdesk voor maatschappelijke organisaties blijft u betrokken bij andere spelers in het maatschappelijke veld. 

Netwerkversterking met betrekking tot vrijwillige inzet

Behalve de online Den Haag Doet producten op deze pagina onder het kopje organisatieondersteuning, organiseert Volunteer The Hague netwerk events om Haagse organisaties in contact te brengen met anderstalige (voornamelijk Engels sprekende) vrijwilligers.

Netwerkversterking met betrekking tot emancipatie en diversiteit
 • Kartiniprijs
  De Kartiniprijs is een vrouwenemancipatieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Gemeente Den Haag aan een persoon, organisatie of project welke zich heeft ingezet voor vrouwenemancipatie in Den Haag.
 • De Haagse Maatschap (DHM)
  De werkgroep Haagse Maatschap werkt aan een structurele samenwerking tussen toeleiders naar, en aanbieders van scholings- en opleidingstrajecten voor vrouwen in Den Haag.
 • Het Haagse Emancipatie Netwerk (HEN)
  Het Haagse Emancipatie Netwerk is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de activering en participatie van vrouwen in Den Haag. Het HEN is opgericht om het belang van emancipatie te blijven onderstrepen en ervoor te zorgen dat dit onderwerp niet van de agenda verdwijnt. In het platform zitten vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties. Jaarlijks worden er diverse themabijeenkomsten georganiseerd.
  Om deel uit te maken van het HEN neemt u contact op met Wai-Kin Chung wk.chung@pepdenhaag.nl

Netwerkversterking met betrekking tot informele (mantel)zorg

PEP-adviseur Eugenie de van der Schueren is coördinator van het Platform coördinatoren vrijwilligers Zorg&Welzijn. Voor meer informatie kunt u mailen naar: e.devanderschueren@pepdenhaag.nl

Kwaliteitswaarborging en certificering

PEP kan organisaties helpen met het kiezen en behalen van het juiste certificaat, zoals het NOV keurmerk Goed Geregeld. PEP kent ook certificaten toe, bijvoorbeeld het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties (HKV). Wilt u weten welk keurmerk bij uw organisatie past? Doe de Quickscan!
Momenteel werkt PEP Den Haag als een van de eerste organisaties in Den Haag aan het behalen van het keurmerk Mantelzorg Werkt! Vanaf eind 2017 zal PEP andere organisaties helpen om hun mantelzorgbeleid te verbeteren en ook dit keurmerk te behalen.

Terug

praktijkverhalen

Leergang: Managen en besturen van een vrijwilligersorganisatie

Sluiten formele en informele zorg goed aan?

klantvragen

Wat zijn zorgvrijwilligers?

Zorgvrijwilligers zijn mensen die bij het begin van hun activiteiten nog geen band hadden met de zorgvrager. Ze kiezen dus bewust voor hun bijdrage aan de zorg. Bijvoorbeeld een gepensioneerde sportleraar die bewegingslessen organiseert in een zorginstelling.

Wat is Goed Geregeld?

“Goed Geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze certificering geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

agenda

Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

HKV-cursus gaat weer starten! Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is er voor de kleinere vrijwilligersorganisaties.